Saturday, December 10, 2011

10 JANUARI

Bahasa Melayu
Tahun 5
0730-0900

Tema     : Kesihatan
Tajuk     :  Dari mana ke mana?
A.      Menyanyi
Hasil Pembelajaran  :   F.U  DT  1.3 Aras 1 (i)
                                         F.S  BT  9.2 Aras 1 (i)   
Objektif Pelajaran  : Di akhir pelajaran murid dapat:
1.      Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
2.      Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.
Sistem Bahasa   :  Kata Nama
Nilai Murni  : Pendidikan Moral,Kerajinan
Aktiviti   :  Sumbang saran,soal jawab,latihan dan rumusan.
Refleksi   :Perlu lebih penerangan berserta contoh.Murid belum dapat menjana idea dengan baik.Objektif pengajaran dan pembelajaran belum tercapai 50%.Pengajaran dan pembelajaran akan diulang pada hari berikutnya.


                                                 


No comments:

Post a Comment