Saturday, December 10, 2011

06 JANUARI

Bahasa Melayu
Tahun 4
1120-1250Tema   : Keluargaku Sayang
Tajuk    : Keluarga Bahagia  Kemahiran Berbahasa
Hasil Pembelajaran  :  F.U   DT 1.1 Aras 1 (i)  1.1 Aras 2 (i)
                                        F.S    TL 8.1 Aras 1 (i)
Objektif  Pelajaran: Di akhir pelajaran murid dapat;
1.      Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau dibaca.
2.      Menggunakan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan
3.      Menulis perkataan dan  pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan
Sistem bahasa   : Kata panggilan
Nilai murni   : Kasih sayang
Aktiviti    :  Sumbang saran,berdialog,lakonan,latihan,rumusan
Refleksi   : Pelajar perlu dibimbing bagi menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.2 orang pelajar dilatih membaca pada hari ini.Masih terdapat 2 orang pelajar tidak mempunyai buku latihan.
Bahasa Melayu
Tahun 6
1220-1320

Tema     : Kekeluargaan
Tajuk     :  Keluarga Kreatif (Mengapai impian)
A.      Menyanyi
Hasil Pembelajaran  :   F.U  DT  1.1 Aras 1 (i)
                                         F.S  BT  5.1 Aras 1 (i)    8.1 Aras 2 (i)
Objektif Pelajaran  : Di akhir pelajaran murid dapat:
1.      Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan dengan hobi.
2.      Membaca sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
3.      Membina 4 daripada 5 ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan,yang ,kerana dengan betul
Sistem Bahasa   :  Kata Hubung
Nilai Murni  : Pendidikan Moral,Kerajinan
Aktiviti   :  Sumbang saran,nyanyian,soal jawab,latihan dan rumusan.
Penulisan   : Gambar tunggal
Refleksi   :Objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai.Pelajar dapat menyiapkan latihan dalam masa yang ditetapkan.Guru perlu menyediakan aktiviti pengayaan pada sesi seterusnya.

                                                 

No comments:

Post a Comment